فروش سوله در جاده مخصوص کرج | مشاور املاک صنعتی غلامی - ایران کارخانه

مشاور املاک صنعتی غلامی - ایران کارخانه

رهن ، اجاره ، فروش ، خرید | سوله ، زمین ، کارخانه ، انبار ، سالن

فروش سوله در جاده مخصوص کرج

فروش سوله در جاده مخصوص کرج

27.000 متر زمین 20.000 سوله
با کلیه امکانات

فروش سوله در جاده مخصوص کرج

فروش سوله در جاده مخصوص کرج

سوله جاده مخصوص کرج

خرید انبار

شهرک دانش جاده قدیم کرج

فروش کارگاه کوچک تهران

خرید سوله کوچک

 

 

 

1 Apr 2020